Service

Zoals u weet hebben de overkappingen van WESTERZON® diverse oppervlaktebehandelingen ondergaan. Het staal wordt voorzien van zink waarna er meerdere lagen poedercoating aangebracht worden. Het aluminium wordt voor behandeld en krijgt ook meerdere lagen poedercoating. Deze behandelingen waarborgen onder normale omstandigheden een zeer lange levensduur. Die levensduur is met name afhankelijk van de wijze en de frequentie van het reinigen van het product.

Een correcte en tijdige reiniging van een overkapping is van invloed op:

Uiterlijk.
De buitenste laag verliest zijn glans en is daardoor minder fraai om te zien. Vuilconcentraties op goten en streepvorming op glas versterken het beeld van verwaarlozing.

Beperking veroudering van de beschermlaag.
Door verontreinigingen periodiek te verwijderen wordt voorkomen dat de hierin aanwezige chemische stoffen op de beschermlaag inwerken. Beschermlagen zijn gevoelig voor zuren, zouten en andere agressieve stoffen en verouderen hierdoor sneller. Daarnaast kunnen dikke vuillagen meer vocht opnemen en vasthouden, waardoor de nadelige inwerking op de ondergrond toeneemt.

Levensduur van de beschermlaag.
De praktijk heeft uitgewezen dat een gecoat oppervlak, indien tijdig voldoende gereinigd, jaren zijn beschermende en esthetische eigenschappen behoudt. Het is dan ook een garantievoorwaarde dat het product aantoonbaar correct en tijdig wordt gereinigd. De reinigingsfrequentie wordt enerzijds bepaald door de vervuilingsgraad en de aard hiervan en anderzijds door visuele aspecten. Vuilbelastende factoren zijn o.a.: verkeer, zoutneerslag nabij de zee tot 50 km landinwaarts, stedelijk of industrieel gebied, plaatselijke vuilinvloeden. Indien één of meerder factoren van toepassing zijn, is vier maal per jaar de minimale reinigingsfactor. Naast de vuilbelastende factoren speelt de mate van beregening (spoeling) van de constructie ook een belangrijke rol. Delen met weinig beregening zoals de bovenzijde van de horizontale delen van de overkapping zijn gevoeliger voor aantasting dan delen die regelmatig beregend worden

De volgende behandelingen zijn gebruikelijk:
Het afspuiten van de constructie met water om het grove, losse vuil, bijvoorbeeld opgewaaid zand, te verwijderen.
Het aanbrengen en laten inwerken van een neutraal reinigingsmiddel, en daarna het reinigen met zachte borstel of spons.
De constructie na reiniging overvloedig afspoelen, opwrijven en droogtrekken.

Het behoud van de buitenste laag wordt vergroot door het periodiek in de was zetten, zoals u wellicht met uw automobiel ook doet. Als indicatie voor de frequentie van een dergelijke behandeling geldt een termijn van een jaar, maar deze is afhankelijk van de vuilbelastende factoren en het uiterlijk van de laklaag. Zie ook het onderhoudsadvies pagina 26 t/m 28 in de folder VISEM kwaliteitseisen

Ook verwijst Westerzon voor reiniging en onderhoud graag naar de richtlijn van de VMRG (Vereniging Metalen Raam- en Gevelelementen). Deze is te downloaden via de volgende link: Een Heldere kijk op onderhoud

  • Meldt uw overkapping aan bij uw glasverzekering de dag van plaatsing.