Wet en regelgeving

Per 1 oktober 2010 is de wetgeving omtrent bouwvergunningen veranderd.

Dit maakt het plaatsen van een overkapping eenvoudiger. De meeste overkappingen zijn vergunningsvrij of licht-bouwvergunningsplichtig. Voor het plaatsen van een overkapping achter of naast de woning is er zelden een vergunning nodig.

Voor het bouwen van een overkapping voor de woning volstaat meestal een lichte bouwvergunning.

Voor het bouwen van overkappingen is in Nederland de wetgeving landelijk hetzelfde. Van het type bouwwerk en van de locatie van het bouwwerk op uw perceel hangt het af of een vergunning nodig is.

Voor meer informatie omtrent vergunningen voor overkappingen kunt u op de websitewww.omgevingsloket.nl
kijken, en een online check uitvoeren of u een vergunning nodig heeft. Mocht u hier niet uitkomen, dan kunnen wij de vragen doorlopen. Zie ook de folder : Bij een hoofdgebouw behorende bouwwerken: aan- en uitbouwen, carports, serres etc. Wanneer vergunningvrij, wanneer omgevingsvergunning nodig?.